ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА СЪЗНАНИЕТО С НЕЯСНОТО ПОНЯТИЕ „ИЗВЪНЗЕМНИ“

Ако ние днес въз основа на съвременния си интелект, научни постижения и култура смятаме, че имаме правото само да задаваме конкретни въпроси и да ни бъде отговаряно – това е крайно неправилно. Някои хора, макар и да нямат време или никога в тоя живот да не са се занимавали с духовни упражнения или науки, така са преживели миналите си инкарнации, че една вътрешна убеденост в съществуването и оттам търсенето на помощ от Бог, Духовни йерархии в лицето на ангелската и вярата им в Духа е здраво вградена. Голямата опасност съществува точно за днешното високо интелектуално и все по-материализиращо се човечество, което вярва само в това, което вижда. Възприетият от всички съвременен израз „Свобода на избор“ се тръби навсякъде, но с неправилно разбиране и приложение. СВОБОДАТА ни е дадена преди всичко само докато сме на земята, и то за да научим разликата между добро и зло. В процеса на това изучаване ние правим грешки, които като резултат донасят страдания, тежки последици и изпитания. И все пак по-добре е да грешим и сами да си научим урока чрез болка и мъка, но поне като използваме своята воля, защото много сили днес работят точно срещу това – да се попречи на човека да опознае разликата между добро и зло. Затова днес има много източници за готови отговори, при това добре формулирани и изчерпателни, но тези, които ни ги дават, знаят онова, което ние не знаем, а това може да ни отведе в такава посока, че да загубим душите си.

Днешният човек, използвайки съвременните средства за комуникация и информация, така е свикнал с тях, че постепенно атрофира ума си и не полага особени грижи да мисли много и самостоятелно. Ние сме свикнали да получаваме наготово всякаква информация, например: „Какво е днес времето в Лондон или САЩ?“, „Къде има наводнения или други природни бедствия?“ – и отговор идва веднага чрез телефон, телекс, компютър или още по-съвременни техники за комуникация. Но това са механични умения и придобивки. Ако свикналият да задава въпроси човек прочете някои антропософски книги и поглъщайки там обилната информация за Духовните светове и Йерархии, дори му стане интересно и започне да задава конкретни въпроси, примерно: „Каква задача в съвременната епоха на човечеството извършва втората Духовна йерархия в кръвта на човека или Престолите, или Серафимите в това или онова от духовните тела на човека – такива отговори няма. Духовните ръководители на човека са се погрижили човекът да не може да се издига толкова лесно на своите криле в небесата, да става прекалено горд и да се отнася в своята убеденост, че много знае. Няма такива отговори и тях човек постига самостоятелно и ако само положи много усилия и мислене. Единствено онзи, който успява да оцени значението на трудно придобиваното познание и пристъпва към него с безкрайно търпение и благоговение – ще получи такава помощ, каквато заслужават неговите усилия. Духовният свят очаква от човека съзнателен духовен интерес и вложено усърдие за приближаването му към мировите тайни.

Когато споменах за опасностите от търсенето на готови отговори и че има сили, които ги дават с готовност, знаейки това, което ние не знаем, имах предвид следното. Разбира се, че каквито и несъвършенства, слабости и потъване в материализъм да показва, днешният човек фактически е постигнал много. Резултатите на земната цивилизация са налице и целият „свят“ се интересува твърде много от земното човечество и следи какво още ще постигне то чрез творческото развитие на заложената в него божественост или… ще се унищожи. Под „целия свят“ имам предвид не само нашата Земя, не само Духовните йерархии и всички други Същества, свързани с еволюцията на човека, а Всемира – целия духовен незрим за човека свят. Нямах намерение да зачеквам такава тема в тази книга, но ще кажа малко, защото една от най-големите манипулации, които се извършват днес със съзнанието на нищо незнаещия по духовните въпроси човек, е темата за „извънземните“.

Какво означава тази дума, малко хора имат истинска представа. И точно заради това е толкова лесно масово човечеството да бъде подведено в неправилна и опасна посока. „Светът“ наистина е пълен с живот и цивилизации от съвсем различен на нашия вид и разум. Всички тези цивилизации знаят, че на Земята живее едно човечество, в чието сътворение е заложена божественост, и ако замисълът на сътвореното от този Бог се осъществи, сегашното човечество ще развие своите заложби (пак с еони от време) и ще придобие творческа божественост. Всемирът, колкото по-разредени са космичните полета, представлява местоживеенето на величави Йерархии от духовен тип с разум, развит извън възможностите на съвременните ни представи. Но не всички от тези цивилизации трябва да бъдат слагани под общ знаменател като разум – има ги всякакви. Също не всички от тези цивилизации са добронамерени спрямо земното човечество и далеч не всички трябва да бъдат определяни като разум много по-висш от човешкия. Те са просто различни и на външен вид спрямо човешките представи за човек, и по устройството на формата си, различни са според целта на тяхното сътворение, условия на местоживеене и еволюция. Но Земята и нейното човечество е най-наблюдаваното място във Всемира, защото все пак те знаят това, което средностатистическият човек още не е съзнателен за себе си – именно Божественото, заложено у него, което предстои да се развие. Всички тези извънземни цивилизации имат различни интереси спрямо Земята и земното население. Никъде другаде по „света“ няма друга такава форма, каквато има земният човек – този вид физическо плътно тяло с кости, плът и кръв.Членовете или отделните тела, от които са изградени тези различни цивилизации, са от духовна материя и затова съвременният човек не ги вижда. Най-ниските им тела са етерни или астрални, а по-нагоре се различават според принципите на своя еволюционен произход. Ето защо всичките филми-фантастика, които днес се правят за извънземни, които летят из Космоса с фантастични летателни машини, са само отчасти верни. Разбира се, че летят из Космоса и имат техники сигурно много по-съвършени от земните, но тези извънземни нямат физически тела от плът и кръв и техните летящи уреди не са съставени от материали, които се използват на Земята. Все пак моите познания по този въпрос са много ограничени, за да знам, как някои UFO обекти летят и се приземяват на земята. Явно, това е достъпно само за много напреднали Същества, които ни наблюдават, но не се стремят да влязат в постоянен контакт със земното човечество, поне на тоя етап. Във Всемира има строг ред и своеволия от този характер – извънземни представители да слизат на Земята когато си поискат, няма да бъде допуснато от Духовните йерархии, които бдят над земното човечество. Засега срещата ни с тях на Земята не е възможна, докато човекът е в твърдо тяло, но за ума и неговите възможности комуникацията по мисловен път е винаги възможна и много земни хора я осъществяват. Този вид комуникации са много опасни и любопитството и лековерието могат да бъдат пагубни. Духовната връзка на човека с тези извънземни представители предстои, но това няма да стане, преди човекът да се повдигне духовно и да притежава онова духовно познание и подготовка, която ще осигури безопасност. Засега, докато масовият човек има други задачи пред себе си, а и няма познание за духовните сили, които работят против еволюцията на човека, докато той не се научи да ги разпознава и различава, няма по-опасно нещо от любопитството за контакт с незримия свят.

....................................................................