Книги от Лиана Антонова


“Срещи с отвъдното”, 1992, 1994, 1997, 2007

“Прозорец към Космоса”, 1993

“Срещи с многоликия Космос”, 1994

“Не умирай неук”, 1995

“Диалог на доверието”, 1997

“Живот – училище”, 1998

“ Изборът кове съдбата”, 1999

“Всичко е поправимо само докато живеем”, 2005

“Активен живот след смъртта или самота”, 2007