Активен живот след смъртта или самота

Активен живот след смъртта или самота - корица
Активен живот след смъртта или самота - гръб

Ние срещаме нашите умрели в момента на заспиването и отново в момента на събуждането, но не го помним – само споменът за това остава в подсъзнанието. Абстрактното мислене и стремително разрастващият се материализъм са изградили стена между живеещите на земята и онези, които живеят в Духовния свят.

Връзката ни не прекъсва, но е неосъществима само за земното ни съзнание. Ако мирогледът на човека приживе е бил изграден само върху материалистически схващания, интереси, пълно отричане на Бог и съществуване на живот след смъртта, там – отвъд, в свят, където нищо вече не е като на земята, това което съществува като живот, след време няма да е достъпно за него. Да се усещаш жив и буден, но да нямаш необходимото съзнание, за да можеш да схващаш съществата от този нов свят и да не можеш да общуваш с тях – това е много тъжно нещо..ТОВА Е САМОТАТА. В Духовният свят, където няма смърт,самотата е равносилна на смърт.

Тук първо е показано цялото съдържание на книгата, но от него авторката по свой избор и преценка за целесъобразност, е поместила някои подбрани глави или откъси от творбата.