Срещи с отвъдното

Срещи с отвъдното - корица
Срещи с отвъдното - задна корица

"Разхождах се из празния апартамент в София и мислех с часове... Накрая стигнах до радостното умозаключение, че ако опиша моите "срещи" с хора "от другата страна" и онова, което знаех за живота след смъртта, бих облекчила страданията и страховете на хиляди."

Обичам хората и искрено им съчувствам при загубата на близък човек. Най-вече защото не знаят, че връзката с починалите ни близки не прекъсва, но е неосъществима само за земното ни съзнание.

Ние срещаме нашите умрели в момента на заспиването и отнова в мига на събуждането, но не го помним - споменът за това остава в подсъзнанието.Трябва да се научим да изграждаме необходимите мостове между нас и напусналите земята. Единственият лек за преодоляване на болката от загубата е придобиването на лични представи и духовни знания за ИСТИНАТА.

............................

Книгата “Срещи с отвъдното” написах преди около 20 години. Тя бе моят първи писателски опит в резултат на един дълго изграждащ се в мен импулс - да се даде утеха на обезумелите от скръб хора загубили близък човек. Съчувствието ми към такива хора бе огромно, не само заради личната им загуба, а най-вече заради страданието, което ги погубваше и което можеше да бъде по-леко преодоляно, ако имаха знанието, че смъртта на земята не значи край на живота. И така, моята главна цел бе книгата да донесе утеха, защото в нея споделях моите лично преживяни срещи с отвъдното чрез медиуми, които по неведоми пътища се случваше да срещам в живота си. Тук именно трябва да спомена, че от ранна младост се занимавах и изучавах всякакъв вид духовно образователни науки и в тези срещи с медиуми, несъзнателно съм извършвала някаква духовно изследователска работа, защото аз именно насочвах медиумите с подходящи въпроси, търсейки чрез техните отговори, дали ще се получат потвърждения на това, което изучавах в теософските книги. Това често довеждаше до конфликти с медиумите, защото те нямаха подобни знания и смятаха, че с въпросите и проверките си оспорвам техните дарби при провежданите сеанси. Затова в сайта съм поместила подбрани от мен глави. Обаче, за да придобие някаква сравнително правилна представа за живота след смъртта незапознатия с темите на книгата читател, моята подчертана препоръка е - обезателно да прочете първо цялата книга "Срещи с отвъдното”, а след това и цялата "Активен живот след смъртта… или самота” . Това препоръчвам, защото повърхностното прочитане на някой от описаните сеанси, би могло да бъде счетено от лековерния човек, че е достатъчно да се намери някой медиум и връзката с починалия му близък ще бъде осъществена “като чрез телефон”. Това би било груба грешка и би донесло още по-голяма болка или поне разочарование...

Никога не съм допускала дори, че книгата ще има такъв успех, а още повече, че наистина ще помогне на толкова много хора. Може би, защото всички случки са истински, а в някои от тях, от благодарност за моята помощ, лица с известни имена в България ми разрешиха, без двоумение, да пиша в книгата истинските им имена, убедени, че това ще помогне на много хора.

Според мен, единствената сигурна помощ, а и вече необхоимост в сегашната степен на човешката еволюция, е да се придобиват знания или поне представи /и то от заслужаващ доверие източник/, по темата - какво става с човека след земната смърт и, че това знание трябва да се придобие докато живеем на земята.

.............................

Авторката съобщава, че разполага с английски превод на цялата книга “Срещи с отвъдното”, но се нуждае от спонсориране за преработка и някои корекции в превода, с цел съдържанието да бъде подходящо преведено, изложено според необходимите изисквания за публикация и издаване по стандартите на издателствата в англоезичния свят.

.............................

Тук първо е показано цялото съдържание на книгата, но от него авторката по свой избор и преценка за целесъобразност, е поместила някои подбрани глави или откъси от творбата.