РАБОТАТА НА АНГЕЛИТЕ В АСТРАЛНОТО ТЯЛО НА ЧОВЕКА

От третата Духовна йерархия, която по много и различни начини отговаря за развитието на човечеството – Архаи, Архангели и Ангели, както ги нарича християнската терминология, Ангелите са пряко свързани с индивидуалния човек. Винаги са участвали заедно с другите по-висши Йерархии и извършвали различни дейности през всичките периоди на неговото развитие. Ангелите водят човека след смъртта от един земен живот към друг, както и го довеждат на Земята при неговите нови въплъщения. Поне това всеки човек на Земята е чувал – за съществуването на Ангели- хранители. Всеки човек има такъв, макар и с днешните ни сетива да не можем да го видим, но той е свързан с нас, помага ни в нашия материален и духовен живот дотолкова, доколкото се нуждаем от ръководство. В действителност няма нещо, което можем да скрием от Ангелите, нашите мисли, чувства, страхове, желания и стремежи, всичко е достъпно като книга за прочит по духовен път за Ангелите. Колкото по-съзнателни сме за съществуването на Ангелите и значението им в нашето човешко развитие, колкото повече мислим за тях и съзнателно отправяме молбите си за помощ към тях, толкова по-голяма и навременна ще е помощта им. Те с радост откликват на нашите призиви точно тогава, когато ние съзнателно ги търсим. Чрез нашето искрено желание да знаем повече за тях, мислейки, призовавайки ги чрез молитви с чисто сърце или четейки подходящата езотерична литература, можем да почувстваме и извлечем ползата от това, което те непрестанно правят за нас. Все пак Ангелите са свръхсетивни Същества и засега човешкият слух и зрение не са в състояние да ги възприемат. На настоящия етап от нашето развитие Ангелите не могат да бъдат чути от човека. Тези, които могат да бъдат „чути“ понякога от човека и се представят за Ангели, обикновено са луциферически духове. Ангелите имат такова развитие, че не могат да бъдат достъпни за слуха на едно земно същество, надарено с мозък, докато луциферическите духове могат да придобият познание само чрез употребата на един проводник – човекът с неговия физически мозък. На всеки Ангел от тези, които ни обгръщат с грижи, съществува и един от така наречените „паднали“ ангели. Те също са свръхсетивни Същества, стоящи по-високо от човека, също безпогрешно четат в нашите мисли, чувства и сърца. Нашите слабости, материализъм, любопитство и стремеж към кратки пътища за успех и познание лесно могат да привлекат към нас „услугите“ точно на такива Ангели. Затова в наше време се налага онези, които „чуват“ и това чуване е дошло чрез развитието на някои техники, да притежават необходимото познание, за да знаят с какви същества общуват. „Чуването“ днес не може да се отъждестви с онова, което някога и не чак в толкова далечно минало е било определяно за „духовно чуване“.
Значи, внимание! Любопитството не осигурява никакви знания и връзка, а е опасно нещо. Да се молиш на Ангелите за помощ, като духовна подкрепа в тежки моменти, за просветление, съвет, за ободряване, е много хубаво и полезно нещо. Колкото по-чиста, искрена и лишена от егоизъм е нашата молитва, толкова по-осезателно ще почувстваме помощта, която ще ни бъде отпусната. Но не чакайте Ангелът да ви говори!!!

От XV столетие след Христа до началото на третото хилядолетие, освен характерните си функции по грижите за човечеството в развитие, Ангелите имат и една много главна задача – те работят в човешкото астрално тяло, докато спим.
Време е да се знае, че опитностите, които човек извлича както от сънищата, така и от дълбокия сън, продължават без прекъсване. Душата ни живее непрекъснато във висшите светове и там осъществява своите действия. Във висшите светове душата открива истинските импулси за своята работа върху физическото тяло.

....................................................................

От XV век с развитието на Съзнателната душа на човека, но особено от XX век нататък, Ангелите изпълняват една много важна работа, свързана с еволюцията на човека. Именно когато спим, Ангелите създават образи в нашето астрално тяло. Тези образи се изливат по напълно определени импулси и принципи, които те получават по божествен път. В изливаните образи, които нощем Ангелите вграждат в нашето астрално тяло, се крият сили за бъдещото развитие на човечеството. Те целят да създадат определени благотворни социални състояния в бъдещето на човешкия живот.
Един от принципите на тези вложени от Ангелите в нашето астрално тяло образи е да предизвикат проява на известни идеали и нови социални качества у човека. Например в бъдеще никой човек няма да чувства спокойствие и щастие в живота си, докато други хора около него са нещастни. Тези образи съдържат един характерен импулс – на правилно разбрано братство, на единност и взаимопомощ в социалните дейности на човешкия род.
Другият импулс, който Ангелите влагат нощем в нашето астрално тяло, е по отношение на душевния ни живот. Ангелите преследват целта в бъдеще всеки човек да вижда във всеки друг човек нещо божествено. От Духовния свят Ангелите ще покажат по един убедителен начин на човека, че вън от другите идеали, които ще се събудят у него, Христовият импулс ще внесе у хората и една пълна религиозна свобода. Човекът ще разбере, че само истинското Християнство, правилно разбрано и приложено, може да доведе до абсолютна религиозна свобода.
Третият импулс, който Ангелите вграждат в нас, е непреодолимо вникване в духовната природа на света.
Както виждаме, Ангелите работят върху една много важна задача по пътя на човешката еволюция, а именно да променят това, което в момента сковава човека чрез егоизъм, материализъм и бездуховност. Те целят нещата да се изменят така, че човекът да не бъде разглеждан като едно по-развито животно, а да развие и изяви това, което е божественото заложено у него. Тези импулси, вливани от Ангелите в човека по време на съня, му носят много повече съдържание и качества от споменатото дотук. След време те ще се изявят в практиката на човешкия живот.

За онези читатели, които са ми писали вдъхновени писма, споде-ляйки свои лични съдбоносни преживявания, които са ги убедили, че са получили помощ от Небето, за онези читатели, които вярват в Бог, Ангели и духовната ни закрила, но просто не са имали възможност да прочетат подходящите книги, тук ще предложа някои молитви.
Както вече многократно казах, в днешно време не е лесно дори в изобилието на съвременния книжен пазар да се намери добрата кни-га, която да не е повлияна от дезинформация. Когато пътувам в чуж-бина, забелязвам същото – има много книги за Ангелите, но инфор-мацията вътре е така объркваща, че не може да се извлече познание, както е дадено от истинските Духовни Учители на нашето време. От това, на което аз съм попадала в България, препоръчвам на читателя книгата на Джудит Дембех „Ангелите между нас“. В нея има много ценни сведения за видовете Ангели: Ангели – строители, лечители, утешители, Ангели на природата, Ангели-хранители, лунните Анге-ли и, особено важно – даден е списък на 72-мата планетарни Ангели. Дадени са имената им и всеки от тях в кои дни от годината и в кой месец доминира в пет дни – това означава, че заема пет градуса от дъгата на небесния Зодиак. По този начин всеки човек може да от-крие според своя рожден ден и месец кой е неговият планетарен Ангел. Не Ангелът-хранител, а планетарният му Ангел. Цялата книга съдържа важна и полезна информация за Ангелите.

Ето една молитва, която може да бъде отправяна към нашия Ангел-хранител, молитва дадена от Хъдсън – известен ангелолог, който не само пише за Ангелите, но има и лична връзка с тях.
Все пак трябва да обърна внимание на читателя, че тази молитва е за духовно вярващи и ориентирани хора, защото тя съдържа не само молба за помощ, но и за сътрудничество и служба от наша страна!!! Който не разбира какво означава това, нека формулира своите мо-литви към Ангела-хранител или който и да е друг Ангел, така както неговото сърце и ум му подскажат.

КЪМ НАШИЯ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛ

Ангеле мой хранител,
дай ми силата да осъществя
желанието си за вътрешно израстване,
за сътрудничество и служба.
Волята ми е чиста,
укрепвай я със силата си.
Помогни ми в ежедневните неща,
в материалните и духовните.
Развий в мен твоите способности,
за да видя недостатъците си
и да притежавам състрадание и търпение.
Насочвай мислите ми, желанията ми, действията ми
към най-справедливото
за духовното ми израстване.
И ми дай способността да приемам
онова, което не успявам да разбера.

Една молитва не бива да се произнася само машинално, само като се прочитат думите. Напротив. Трябва да се мисли казаното, същев-ременно и осмисля, а може и да се прибави нещо лично, но тази именно молитва е вид общуване – молба, а и обещание от наша стра-на за сътрудничество. Имайте го предвид, ако я казвате, тук молбата е поемане и на отговорност.
Следващата молитва, която ще предложа, е за по-напреднали, кои-то вече имат необходимото разбиране за нейното съдържание. Тя е за онези, които са духовно осведомени.

РОЗЕНКРОЙЦЕРСКА МОЛИТВА

Небесни приятелю, мой Ангел-хранител,
Ти, който ме придружи до тази Земя,
Ти, който ще ме водиш през Портата на Смъртта
В духовната Родина на Човешката Душа,
Ти, който познаваш пътищата от хилядолетия,
не спирай да ме осветляваш, да ме ободряваш,
да ме съветваш,
как от съдбовните огнени сили
да изляза като засилен носител на Душата
и да се изпълвам все повече със смисъла
на Божията световна цел.

Нека имаме предвид, че всяка молитва е лично общуване и затова е още по-добре, ако бъде формулирана със собствени думи според нашите чувства и преценка. Тези поместени молитви са само образец за ориентация.