Този сайт е създаден с единствената цел жизненоважната за съвременния човек духовна информация в книгите на Лиана Антонова да може да стигне до по-широка публичност, като по този начин се помогне на много хора и се даде духовна храна на тези които я търсят, а по една или друга причина не могат да се сдобият или четат книги. Именно затова авторката е помесила по неин избор и преценка важни откъси и дори цели глави от различните книги. Нейната препоръка обаче е, за по-пълна ориентация относно цялостното съдържание на всяка книга, нека първо внимателно се разгледа поместения към всяка от тях лист, където са написани отделните глави на книгата.

Лиана Антонова, която преди години радваше хората от сцената и екрана със своето вокално майсторство и неоспорима обаятелност, изведнъж се оттегли от светския живот и артистичната си изява, като се превърна в нов мит и извор на надежда за безбройните си читатели в България с поредица от девет книги /за сега/, този път на духовно образователни теми. Без съмнение тя е най-четеният български писател за момента в България.

Активен живот след смъртта или самота - корица

Ние срещаме нашите умрели в момента на заспиването и отново в момента на събуждането, но не го помним – само споменът за това остава в подсъзнанието. Абстрактното мислене и стремително разрастващият се материализъм са изградили стена между живеещите на земята и онези, които живеят в Духовния свят.

Всичко е поправимо само докато живеем

Предназначена за най-широка публика и преди всичко за онези, които искрено търсят пътя към истинската светлина и познание за духовното, книгата на Лиана Антонова съдържа едно важно послание, формулирано по ясен и категоричен начин в самото й заглавие. Да, всичко е поправимо, но само докато сме живи, заявява авторката и посочва, че ако съзнанието на хората е достатъчно будно,

Срещи с отвъдното - корица

"Разхождах се из празния апартамент в София и мислех с часове... Накрая стигнах до радостното умозаключение, че ако опиша моите "срещи" с хора "от другата страна" и онова, което знаех за живота след смъртта, бих облекчила страданията и страховете на хиляди."