СЪДЪРЖАНИЕ на книгата "Всичко е поправимо само докато живеем"

Днешното човечество е спящо

Всичко може да бъде поправено само докато човек живее на земята

Какво става с човека, минал през портата на смъртта

Чувството за вина от пропуснати задължения

Вредни навици и пороци

Значението на прошката

Страхотната битка за душата

Вяра, любов, надежда - три степени на човешкия живот

Трите главни откровения (или трите главни духовни събития в еволюцията на човечеството)

Първото духовно откровение

Второто духовно откровение

Манипулирано човечество

Третото откровение, или духовното събитие на XX век: новото появяване на Христос в етера - второто пришествие

Въпроси и отговори на приятели: "Имал ли е Христос брат близнак?"

Някои историко-езотерични пояснения за ръководството на човечеството в неговата еволюция и особено за ролята и значението на Архангел Михаил

Кратки езотерични пояснения за функцията на ангели и архангели в еволюцията на човечеството. Христос в нас.Кой е Архангел Михаил? Познанието като най-сигурна защита на съвременния човек

Кой е Ариман?

Един закъснял отговор

Бодисатвите

Майтрея Буда

Нуждата от набюдателност и съпричастие към другите

Науката признава твореца

Религия, наука и изкуство

Връзката между близко минало и настояще

Медиуми и ясновидци - днешните явления в светлината на духовното образование

Какво значи медиум

Нуждата от познание за различаване и правилен път за духовно развитие

Случайни срещи, които водят до размисъл и действие

Темата за свободата

Как се постига свободната воля

Към читателя - като диалог

Библиография