КОЙ Е АРИМАН?

Днес по-голямата част от човечеството поради дълбоко безверие и духовно изоставане изобщо не вярва в съществуването на Дявол и Сатана. По-скоро тези хора считат, че това са някакви отживелици, нарицателни имена от Средните векове и в съвремието ни най-често ги използват за присмех и духовити закачки. ТОВА ОБАЧЕ Е НАЙ-ГОЛЯМАТА ГРЕШКА. Те не само че съществуват, но и се развиват по методи на висши технологии и интелект и в никакъв случай не се отъждествяват с представите ни от древността. По-напредналите и служещи на Ариман духове не са за подценяване. Те са безкрайно оригинално-изобретателни и интелектуални точно там, където човекът има изблици на гордост от своите постижения, умствени способности и духовно незнание.

Изглежда, че името на Ариман първо се среща от времето на персийския мит за Ормузд – Бога на Доброто, и Ариман – на Злото. Това е развивано подробно в мистерийните школи на посвещение от времето на Заратустра (5067–2907). Окултната наука е първата, която показва как Злото трябва да бъде разбирано – Злото, като произтичащо от дълбините на човешката природа и цялото естество на Космоса. ЧОВЕКЪТ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОДИГРАВА, ПОДЦЕНЯВА ИЛИ ДА СЕ БОРИ СЪС ЗЛОТО – ТОВА Е ГРУБА ГРЕШКА ОТ НЕВЕЖЕСТВО. НАПРОТИВ, ТРЯБВА ДА СЕ ОТНАСЯМЕ МНОГО ВНИМАТЕЛНО С НЕГО И ДА СЕ НАУЧИМ ДА РАЗБИРАМЕ КАКВА ЗАДАЧА И МИСИЯ ИМА ТО В СВЕТА. Осъзнатият и напреднал духовно човек знае това много добре и никога не се бори със Злото, а го разбира, учи се да го различава от Доброто, методите и принципите на едното и другото и се стреми да превърне Злото в Добро.

В различните езотерични и окултни учения се срещат и разнообразни названия на Злото. В трудовете на д-р Щайнер представителите на Злото са Луцифер (Дяволът) и Ариман (Сатаната). И двамата имат разнородни, но противодействащи на човешката еволюция дейности, като понякога обединяват своите усилия в тази насока.

Всички знаем от християнската религия, че Михаил е представен навсякъде по летописи и иконни изображения като символ на най-могъщия небесен Архангел, който във вечния си конфликт със Злото винаги побеждава Дракона (Ариман). Всеки, който се занимава със сериозни езотерични и окултни учения, е запознат колко много пъти открай време са се провеждали тези битки между Архангел Михаил и Ариман, принуждавайки последния да слезе от свръхсетивните светове все по-ниско и по-ниско, към Земята. Последната велика битка и победа на Михаил е през 1879 г., когато той го прогонва и принуждава да напусне духовните области и да слезе на Земята. Оттогава Ариман е наистина тук и е наричан Князът на Земята, Черният принц и какво ли не още. За огромното значение как човечеството е изложено на голяма опасност от действията му и как трябва съзнателно да постигне своето освобождение от него – ще пиша по-нататък.

Задачата на Архангел Михаил е да доведе човека по пътя на волята там, откъдето е дошъл – в духовния свят, понеже по пътя на мисленето той е слязъл със своето земно съзнание, от изживяването на свръхсетивното до изживяване на земно-сетивното. С оттеглянето на духовните светове от човешкото мислене, изоставяйки го на себе си, човекът развива ума си и собствената си воля. СВОБОДАТА става вече възможна, но трябва да се постигне и извоюва самостоятелно. Нека не си правим илюзии, ние все още не сме свободни, докато не познаем Истината. „Истината ще ви направи свободни“, е казал Христос. Когато узрее, за да пожелае да опознае себе си, човекът намира верните източници на познание и окончателно разбира, че той, човекът, е създаден от Боговете и че е слязъл бавно в инволюционния период от Духовните Светове, докато се е създала и Земята. Така той заживява със съзнанието, че е преди всичко духовно същество. Разбира още, че той, човекът, е ИДЕАЛ И ЦЕЛ НА БОГОВЕТЕ. И когато индивидът проумее и закрепи това разбиране с ум, сърце и душа, тогава осъзнава истинското си положение и задача в микрокосмичния си живот. И още: че няма място за опиянение, превъзнасяне или гордост от тая истина за Божествения му произход. Напротив, той все повече ще осмисля, че негово постижение е само онова, което е направил съзнателно от себе си. А и че всичко, което сега притежва като основа и блага на Земята, е било създадено от Макрокосмоса за него, като микрокосмос, какъвто е човекът. Оттук нататък Боговете са се оттеглили в своите Духовни Светове, давайки му като възможност за развитие най-уникалното богатство – СВОБОДАТА, нещо, което няма нито една друга Йерархия в Космоса.

..........................................................

Подкрепата на Михаиловите сили и енергии също не може да бъде получена по пасивен път, т. е. ако индивидът не прояви постоянство и много лично усърдие в обучението си за него и за Духа от истински сериозен източник, като дълго размисля, осмисля, вълнува се и се изгражда в самостоятелност.

Архангел Михаил не отговаря и на заучени молитви. Той очаква човечеството да излезе от своето детство и да осъзнае своя духовен произход, да не бъде пасивно, а да участва с разума си в неговата победа над Дракона, да действа активно по отношение на Духа. Михаиловите сили не желаят да бъдат молени, той иска човечеството съзнателно да се повдигне дотам, че да се обединява със силите в тях. И когато някой човек се почувства зрял, разбрал е и осмислил небесния си произход и истинската цел на човешката еволюция, Михаил би искал той съзнателно да се опита и самостоятелно да го изкаже, да намери подходящата човешка реч и терминология, за да я предаде на своите събратя. Нищо по ценно няма за Небето и неговите висши същества в настоящия момент от това да очакват плодовете на човешката самоизява чрез лично придобитото познание и одухотворено мислене. И само тогава, когато такъв индивид усети, че моралният импулс у него е силно задвижен, преодолее колебанията си и реши да каже каквото е осмислил със свои думи, за да стигне до другите хора, да бъде споделено с човека – събрат, тогава зад него застава Михаил и това ще бъде почувствано по убедителен начин. Разбира се, решилият се да действа в тая насока винаги изживява в себе си своите лични колебания, добре знаейки, ЧЕ СЛЕД ВСЯКО ДОБРО ДЕЛО ЗАСТАВА И НЕГОВАТА СЯНКА, НЕГОВИЯТ ПРОТИВОДЕЙСТВАЩ СПЪТНИК. ТОЙ ЗНАЕ, ЧЕ ДУМИТЕ МУ ПО-КЪСНО ЩЕ БЪДАТ ПОЛЗВАНИ И ПРЕИНАЧЕНИ ОТ ТАКИВА СИЛИ, ЗА ДА СЕ МАНИПУЛИРА СЪЗНАНИЕТО НА ДОВЕРЧИВИЯ И ДУХОВНО НЕОБРАЗОВАН ЧОВЕК.

Знам това прекрасно от личен опит. Десетки писма съм получила от хора, манипулирани от незримия свят от духове, които се представяха за герои от моите книги. Много контактьори бяха очаровани и възхитени от тези си контакти, без да подозират дори, че са в сериозна опасност поради своето незнание. Трябваше да ги убеждавам непрекъснато да спрат такъв род комуникации, след като ми ги бяха доверили и бях запозната със съдържанието им, че са лъжливи и абсолютно подвеждащи, но те не ми вярваха и имаха чувството, че ги лишавам от едно прекрасно изживяване.

Нека бъда правилно разбрана: аз не отричам всеки контакт с незримите духовни светове, НО ЗАЩИТЕН В ТЯХ МОЖЕ ДА БЪДЕ САМО ТОЗИ, КОЙТО ИМА СЕРИОЗНА ОКУЛТНА И ДУХОВНА ПОДГОТОВКА, ЗА ДА МОЖЕ ДА ОТСЕЕ КОЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ КАКЪВ ИЗТОЧНИК ИДВА. Вече предупредих няколко пъти досега в книгата, че самата аз платих много тежка дан за пропуските, които имах в духовното си образование. Спаси ме добрата теософска подготовка, която имах от ранните ми книги, огромната ми вяра в Бога и това, че не спрях да се образовам в духовно отношение. ПОВЯРВАЙТЕ МИ, ЧЕ НИКОЙ НЕ Е ИЗЦЯЛО ЗАЩИТЕН. Всеки пропуск в познанието е подложен на изпитание. Единственият начин е развиване на знания и мощна разсъдъчна способност. Ариман бяга от хора, които имат сериозно езотерично образование и могат да мислят добре за себе си, самостоятелно.

Слуховите възприятия, гласовите, халюцинациите и изобщо всички ариманически „откровения“ изчезват тогава напълно. Следователно най-доброто средство срещу тези изключително вредни състояния, предизвикани от Ариман, „видения“ и „гласове“, е само едно: с всички сили човек да постигне нормална и здрава разсъдъчна способност. В много случаи „чуждите сили“ са нещо удобно за хората, които се оставят да бъдат ръководени от тях. Трудно е да им се помогне, защото те имат чувството, че ги лишаваме от нещо, което ги издига към духовния свят.

Д-р Рудолф Щайнер.

Не можем поради страха, че противодействащите сили ще изопачат нашите думи, да спрем да пишем и разказваме за истината. Просто крайно време е човек да почувства отговорност към собствената си значимост и роля в космическото си развитие и да иска да се образова духовно – не чрез пасивни разкази, чуто-недочуто и подвеждащи книги, а чрез самостоятелно проявена воля и усърдие за истинско познание. Друг път няма! И след като сте прочели този материал, вие, които „чувате“ и „виждате“, бъдете много внимателни отсега нататък с информациите, които получавате или ще получите. Без духовно познание – не сте защитени!